Uzman Klinik Psikolog Aysun Koç

psikologaysunkoc

2014 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldumuşur. Fransız Lape Hastanesi bağımlılık ve psikotik hasta servisinde stajını tamamlamıştır. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji (tezli) yüksek lisansını tamamlamıştır.

Tez çalışmasını; “Üniversite öğrencilerinde beden memnuniyetsizliği narsisistik kişilik özellikleri ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi” konusu üzerine tamamlamıştır. NP hastanesinde bağımlılık servisinde yüksek lisans stajını tamamlamıştır.
Psikoterapi Enstitüsünde 3 yıl süren bütüncül psikoterapi eğitimini (teori, formülasyon, süpervizyon) tamamlayan Aysun KOÇ, Tahir Özakkaş'tan "bütüncül psikoterapiste göre rüyaların yorumlanması ve analizi" eğitimini tamamlamıştır. Psikoloji Enstitüsünde kişilik bozuklukları, klinik görünüm ve görüşme teknikleri eğitimini almıştır. Gottman çift terapisi birinci ve ikinci modül eğitimi (Psikoloji İstanbul), çocuk değerlendirme testleri (Türk Psikologlar Derneği), kaygı bozukluklarına kapsamlı yaklaşım (Psikoterapi Enstitüsü, Assen Alladin) eğitimlerini tamamlamıştır. Zion Psikiyatri Akademisinden Psikiyatrist Okan Onur Demirci'den EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme) eğitimini tamamlamıştır.

Mesleki Toplantılar:
1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi,
3. Tayland Bangkok’ta “Sosyal Psikolojide Küresel Konular” adlı Uluslararası kongresine katılmıştır.